Tình hình Đầu tư tại các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang

0
356

Trong những năm gần đây tình hình đầu tư của các Doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp trển địa bàn tỉnh Giang không ngừng phát triển góp phần tạo nhiều việc làm cho người lao động địa phương, Đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 106.000 lao động đang làm việc trung bình hàng năm tạo việc làm mới cho thêm 10.000 lao động/năm.

>>> Tham khảo thêm bài viết : Kỹ năng làm việc tại công ty

Nhằm đẩy mạnh mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương đưa tỉnh Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp đến năm 2030. Tỉnh Tiền Giang trọng tâm thu hút đầu tư các ngành nghề theo định hướng ưu tiên phát triển được  Thủ tướng chính phủ phê duyệt nhằm giải quyết việc làm cho người dân địa phương, nâng cao tay nghề cho người lao động, nâng cao thu nhập cho người dân, tập trung thu hút các ngành có vốn đầu tư. Đẩy mạnh học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Làm giàu cho quê hương

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT!