KCN Long Giang

Việc làm tại Khu công nghiệp Long Giang

Công ty TNHH Knitpassion (Thu nhập từ 6,0 triệu đến 10,0 triệu)

Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf  (Thu nhập từ 6,0 triệu đến 12,0 triệu)

Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam (Thu nhập từ 5,0 triệu đến 8,0 triệu)