BONUS

Các bạn Công tác viên thân mến chế độ này sẽ được lưu mãi theo thời gian cho đến khi không còn giá trị khai thác thì sẽ tự động chấm dứt và hi vọng được sự ủng hộ từ các bạn để làm cho dịch vụ của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Richer ngày càng lớn mạnh thêm.

Tôi muốn ngoài việc đi làm của các bạn, các bạn sử dụng địch vụ và được trả phí khi bạn hỗ trợ cho dịch vụ đó thêm thành công và tôi tin rằng thành công của các bạn chính là thành công của tôi, mỗi người cùng góp một công sức nhỏ đế tạo nên giá trị lớn hơn trong tương lai, và chúng ta sẽ ngày càng giàu có hơn.

Điều tôi ước ao trong chương trình này là các bạn khi già đi có được một khoảng phụ cấp từ công ty để những năm cuối đời có thể có một khoảng nho nhỏ lo cho cuộc sống và gia đình, Tôi tin rằng nếu chúng ta đồng lòng thì chúng ta có thể làm được như trên.