BELLINTURF

Công ty TNHH Bellinturf Việt Nam

Ngành nghề: Sản xuất thảm cỏ nhân tạo.

Nhu cầu tuyển dụng: 200 Lao động phổ thông nữ có độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi làm việc theo ca: Ca 1 từ 6giờ đến 02 giờ chiều, ca 2 từ 02 giờ chiều đến 10 giờ tối, Ca 3 từ 10 giờ tối đến 06 giờ sáng.